Razina 4 lekcija 9/13Rekli smo već da u njemačkom jeziku poznajemo dva prošla oblika.
Prošlo složeno vrijeme ili perfekt, koje se tvori pomoću pomoćnih glagola haben ili sein te se više upotrebljava u govornom jeziku, i preterit, prošlo jednostavno vrijeme, koje se više upotrebljava u knjigama, novinama, ali i u govornom jeziku, naročito s modalnim glagolima haben, sein, werden.

Kako biste sada rekli: Kupio sam ga.
Upotrijebite prošlo složeno vrijeme (perfekt), koje se upotrebljava u govornom njemačkom jeziku.

Kako biste sada rekli: Jučer sam ostala ovdje.
Upotrijebite prošlo složeno vrijeme, koje se upotrebljava u govornom njemačkom jeziku.
Pažnja: glagol „ostati“ je glagol kretanja.

Kako biste sada rekli: Bila sam ovdje.
Upotrijebite prošlo jednostavno vrijeme, jer se riječ o glagolu „sein“.

Bila sam ovdje. Otvori

Kako biste sada rekli: Imala sam ga.
Upotrijebite prošlo jednostavno vrijeme jer je riječ o glagolu „haben“.

Kako biste sada rekli: Postala sam umorna.
Upotrijebite prošlo jednostavno vrijeme jer je riječ o glagolu „werden“.

Kako biste sada rekli: To sam jučer mogla učiniti.
Upotrijebite prošlo jednostavno vrijeme jer je riječ o modalnom glagolu.

To sam jučer mogla učiniti. Otvori

Na tom je mjestu u vezi s prošlim vremenom potrebno napomenuti razliku između njemačkog i hrvatskog jezika.
U hrvatskom jeziku možemo, primjerice, rečenicu Tina je postala umorna. Izraziti na jedan način.
Rečenica predstavlja nešto što se dogodilo | događalo u prošlosti.
Međutim, u njemačkom jeziku tu rečenicu možemo izreći na dva načina. Pogledajmo primjere.

Kako biste sada rekli: Tina je postala umorna.

Kako biste sada rekli: Tina je postala umorna.

Razlika je sljedeća. U prvom primjeru Tina wurde müde. misli govornika sasvim su u prošlosti.
Ovdje govornik govori da je Tina jučer postala umorna, da je otišla u postelju, da se odmarala jedan sat …
No, u drugom primjeru Tina ist müde geworden.
Misli govornika više su u sadašnjosti nego u prošlosti pa i sam događaj ima posljedice u sadašnjosti.

U tom primjeru govornik kaže da je Tina bila upravo ovdje, da je postala umorna, da se sada odmara u postelji …

Kao što je već spomenuto, uglavnom ćete upotrebljavati prošlo složeno vrijeme, tj. perfekt (uz pomoć pomoćnih glagola haben ili sein).
Međutim, modalne glagole i glagole haben, sein, werden stavljat ćete u prošlo jednostavno vrijeme.
Da bismo vam lakše objasnili, napravimo nekoliko primjera s oba prošla oblika, s modalnim glagolima te glagolima sein i werden.
Kada su naše misli sasvim u prošlosti, to ćemo izraziti priložnom oznakom za prošlost. Probajmo!

Kako biste sada rekli: Jučer sam bio umoran.
Prošlo jednostavno vrijeme

Kako biste sada rekli: Bio sam umoran.
Prošlo složeno vrijeme

Kako biste sada rekli: Jučer sam postao umoran.
Prošlo jednostavno vrijeme

werden = geworden
PARTICIP PERFEKTA

Glagol werden je glagol kretanja!

Kako biste sada rekli: Postao sam umoran.
Prošlo složeno vrijeme

Kako biste sada rekli: Kuća je bila jučer kupljena.
Prošlo jednostavno vrijeme

Kuća je bila jučer kupljena. Otvori

Kako biste sada rekli: Kuća je bila kupljena.
Prošlo složeno vrijeme

Kako biste sada rekli: Kuća se jučer kupovala | kupila.
Prošlo jednostavno vrijeme

Kako biste sada rekli: Kuća se kupovala | kupila.
Prošlo složeno vrijeme. Pažnja! Kada rečenica već sadrži jedan particip,
u tom primjeru „gekauft“, tada glagol „werden“ nema oblik „geworden“, nego „worden“.

Kuća se kupovala | kupila. Otvori

Kako biste sada rekli: Kuća bi sada bila kupljena.

Kuća bi sada bila kupljena. Otvori

Kako biste sada rekli: Kuća bi jučer bila kupljena.

Kuća bi jučer bila kupljena. Otvori

Kako biste sada rekli: Kuća bi se jučer kupovala | kupila.

Kuća bi se jučer kupovala | kupila. Otvori

Kako biste sada rekli: Jučer sam bio tamo.
Prošlo jednostavno vrijeme

Kako biste sada rekli: Bio sam tamo.
Prošlo složeno vrijeme

Kako biste sada rekli: Jučer to nisam mogao učiniti.
Prošlo jednostavno vrijeme

Jučer to nisam mogao učiniti. Otvori

Kada modalne glagole upotrebljavate u prošlom složenom obliku,
ostavite ih u infinitivu, kao što ćete u infinitivu ostaviti i drugi glagol.

Kako biste sada rekli: Jučer to nisam mogao reći.
Prošlo jednostavno vrijeme

Jučer to nisam mogao reći. Otvori

Kako biste sada rekli: Ja to nisam mogao reći.
Prošlo složeno vrijeme

Kako biste sada rekli: Ja to jučer ne bih bio mogao reći.

Ja to jučer ne bih bio mogao reći. Otvori

Kako biste sada rekli: Ja bih to trebao jučer reći.
Prošlo jednostavno vrijeme

Ja bih to trebao jučer reći. Otvori

Kako biste sada rekli: Ja sam to trebao reći.
Prošlo složeno vrijeme

Kako biste sada rekli: Jučer sam morao to reći.
Prošlo jednostavno vrijeme

Kako biste sada rekli: Morao sam to reći.
Prošlo složeno vrijeme

Morao sam to reći. Otvori

Kako biste sada rekli: Morao bih to jučer reći.

Morao bih to jučer reći. Otvori

Kako biste sada rekli: Jučer sam to htio reći.
Prošlo jednostavno vrijeme

Kako biste sada rekli: Htio sam to reći.
Prošlo složeno vrijeme