Razina 4 lekcija 4/13

4_15

Kako biste sada rekli: Učit ću njemački.

4_15

Kako biste sada rekli: Morat ću učiti njemački.

Morat ću učiti njemački. Otvori

4_15

Kako biste sada rekli: Moći ćete učiti njemački.
Vi iz poštovanja

Moći ćete učiti njemački. Otvori

4_15

Kako biste sada rekli: Pozvat ću te.

4_15

Kako biste sada rekli: Neću te smjeti nazvati.

4_15

Kako biste sada rekli: Zašto oni sutra neće moći doći?

Zašto oni sutra neće moći doći? Otvori

4_15

Kako biste sada rekli: Zašto oni sutra neće htjeti jesti špagete?

Zašto oni sutra neće htjeti jesti špagete? Otvori