Razina 4 lekcija 7/13

Kako biste sada rekli: Možete li mi, molim, reći trebam li novac?

Možete li mi, molim, reći trebam li novac? Otvori

Kako biste sada rekli: Možete li mi, molim, reći je li Tina kupila kuću?
točno određena kuća

Možete li mi, molim, reći je li Tina kupila kuću? Otvori

Kada želite izraziti uvjet, primjerice, Da sam jučer imao novac, nešto bih bio kupio. umjesto ob upotrijebite wenn.
Riječ je, naime, o uvjetu. Da sam jučer imao novac, nešto bih bio kupio.
Jer novca nisam imao, nisam mogao ništa kupiti. Rečenica s wenn zahtijeva weil situaciju.


ako = wenn

haben = gehabt
PARTICIP PERFEKTA

Kako biste sada rekli: Da sam jučer imao novac, bio bih to kupio.

Da sam jučer imao novac, bio bih to kupio. Otvori

Kako biste sada rekli: Da ste mi jučer rekli, kupio bih ga.
Vi iz poštovanja

Da ste mi jučer rekli, kupio bih ga. Otvori

Kako biste sada rekli: Da ste mi jučer rekli, došao bih onamo.
Vi iz poštovanja, pažnja: glagol „ići“ je glagol kretanja

Da ste mi jučer rekli, došao bih onamo. Otvori

Inače nije obvezno rečenicu početi s wenn.

Kako biste sada rekli: Bio bih ga kupio da ste mi jučer rekli.
Vi iz poštovanja

Bio bih ga kupio da ste mi jučer rekli. Otvori

Kako biste sada rekli: Bio bih došao onamo da ste mi jučer rekli.
Vi iz poštovanja

Bio bih došao onamo da ste mi jučer rekli. Otvori

Kako biste sada rekli: Da ste mi jučer rekli da će on danas stići, bio bih ostao kod kuće.
Pažnja! Glagol „ostati“ je glagol kretanja.

Da ste mi jučer rekli da će on danas stići, bio bih ostao kod kuće. Otvori

Kako biste sada rekli: Da ste mi jučer to rekli, mogao sam doći onamo.
Vi iz poštovanja, pažnja: u drugom dijelu nalazi se modalni glagol, zato oba glagola (moći i doći) ostaju u infinitivu

Da ste mi jučer to rekli, mogao sam doći onamo. Otvori

Kako biste sada rekli: Kad imam novac, kupim ga.

Kako biste sada rekli: Kad budem imao novca, kupit ću ga.

Kad budem imao novca, kupit ću ga. Otvori

Kako biste sada rekli: Kad bih sada imala novca, kupila bih ga.

Kad bih sada imala novca, kupila bih ga. Otvori

Kako biste sada rekli: Da je on sada ovdje, razgovarala bih s njim.

Da je on sada ovdje, razgovarala bih s njim. Otvori

Kako biste sada rekli: Kad bih ga sada vidjela, rekla bih mu.

Kad bih ga sada vidjela, rekla bih mu. Otvori

sein = gewesen
PARTICIP PERFEKTA

sprechen = gesprochen
PARTICIP PERFEKTA

Kako biste sada rekli: Da je on jučer bio ovdje, bila bih razgovarala s njim.
Pažnja! Glagol „sein“ je glagol kretanja.

Da je on jučer bio ovdje, bila bih razgovarala s njim. Otvori