Razina 4 lekcija 1/13


Kako biste sada rekli:
Rekao sam ti da sam ovdje.

Rekao sam ti da sam ovdje. Otvori

Kako biste sada rekli:
Hoću da dođeš ovamo.

Kako biste sada rekli:
Vidjet ćeš da neće doći.

Vidjet ćeš da neće doći. Otvori

Kada želite reći s namjerom da upotrijebit ćete um …zu …infinitiv.

Kako biste sada rekli:
Ovdje sam (s namjerom) da Vam to kažem.
Vi iz poštovanja

Ovdje sam (s namjerom) da Vam to kažem. Otvori

Kako biste sada rekli:
Ostao je ovdje (s namjerom) da uči njemački.

Ostao je ovdje (s namjerom) da uči njemački. Otvori

Kako biste sada rekli:
Pozvat ću ga (s namjerom) da mu nešto kažem.

Pozvat ću ga (s namjerom) da mu nešto kažem. Otvori

Kako biste sada rekli:
Pozvao sam Vas da Vas pitam u koliko sati on dolazi.
Vi iz poštovanja

Pozvao sam Vas da Vas pitam u koliko sati on dolazi. Otvori