Razina 4 lekcija 12/13

U njemačkom jeziku postoji još jedno glagolsko vrijeme – pluskvamperfekt.
Njime se izražava prošla radnja koja se dogodila prije neke druge prošle radnje, tzv. pretprošla radnja.
Rečenica bi na njemačkom glasila Wir hatten nichts gewusst, bis sie alles erklärte.
(Ništa nismo bili znali dok nije sve objasnila.)
Taj ćete glagolsku oblik u njemačkom jeziku pronaći u novinama i knjigama s prošlim jednostavnim oblikom,
zato ćemo ga ovdje samo spomenuti.