Razina 4 lekcija 6/13

Kako biste sada rekli: Ja bih sada to učinio, ali nemam vremena.

Ja bih sada to učinio, ali nemam vremena. Otvori

Kako biste sada rekli: Sada bih učio njemački, ali nemam vremena.

Sada bih učio njemački, ali nemam vremena. Otvori

Kako biste sada rekli: Ja bih sada jeo špagete, ali nemam vremena.

Ja bih sada jeo špagete, ali nemam vremena. Otvori

Kada želite izraziti želju u prošlom vremenu uz pomoć riječi bi,
upotrijebit ćete hätten, a glagol, naravno, staviti u particip perfekta.

tun = getan
PARTICIP PERFEKTA

Kako biste sada rekli: Ja bih jučer to bio napravio, ali nisam imao vremena.

Ja bih jučer to bio napravio, ali nisam imao vremena. Otvori

Kako biste sada rekli: Jučer bih bio učio njemački, ali nisam imao vremena.

Jučer bih bio učio njemački, ali nisam imao vremena. Otvori

Kako biste sada rekli: Jučer bih bio jeo špagete, ali nisam imao vremena.

Jučer bih bio jeo špagete, ali nisam imao vremena. Otvori

Kada želite izraziti želju u prošlom vremenu uz pomoć riječi bi,
a u rečenici je glagol kretanja, upotrijebit ćete wären, a glagol, naravno, staviti u particip perfekta.

Kako biste sada rekli: Ja bih jučer bio išao onamo, ali nisam imao vremena.

Ja bih jučer bio išao onamo, ali nisam imao vremena. Otvori

Kako biste sada rekli: Ja bih jučer bio putovao u Njemačku, ali nisam imao vremena.

Ja bih jučer bio putovao u Njemačku, ali nisam imao vremena. Otvori

Kako biste sada rekli: Ja bih jučer bio ostao doma, ali sam htio ići onamo.

Ja bih jučer bio ostao doma, ali sam htio ići onamo. Otvori


Kada želite izraziti želju uz pomoć riječi bi u prošlosti, a
u rečenici će pored glagola stajati i modalni glagol, oba ćete glagola ostaviti u infinitivu.

Kako biste sada rekli: Jučer sam to mogao učiniti, ali nisam imao vremena.

Jučer sam to mogao učiniti, ali nisam imao vremena. Otvori

Kako biste sada rekli: Ja sam to jučer morao učiniti, ali nisam imao vremena.

Ja sam to jučer morao učiniti, ali nisam imao vremena. Otvori


Kako biste sada rekli: Ja sam to jučer smio napraviti, ali nisam imao vremena.

Ja sam to jučer smio napraviti, ali nisam imao vremena. Otvori