Razina 4 lekcija 2/13

Kako biste sada rekli:
Nazovimo ga!
Telefonom

Kako biste sada rekli:
Ostanimo ovdje!

Kako biste sada rekli:
Ostanite ovdje!
Vi iz poštovanja

Kada osobi koju oslovljavate s ti nešto zapovijedate, na prvo ćete mjesto staviti glagol bez nastavka -st te izostaviti du.

Kako biste sada rekli:
Pozovi ga!
Pažnja! Naglasak glagola anrufen je na predmetku.

Kako biste sada rekli:
Ostani ovdje!

Kako biste sada rekli:
Uči njemački!

Kako biste sada rekli:
Skuhaj špagete!

Kada glagol sadrži prijeglas (umlaut), prilikom izricanja zapovijedi ga gubi.

Kako biste sada rekli:
Ti spavaš vrlo čvrsto.

Kako biste sada rekli:
Spavaj!
Naredba

Kako biste sada rekli:
Ti trčiš svaki dan.

Kako biste sada rekli:
Trči!
Naredba

Izuzeci kod zapovjednog načina su glagoli haben, sein, werden.

Imaj! = Hab!

Kako biste sada rekli:
Imaj novac i vrijeme!


Budi! = Sei!

Tiho = still

Kako biste sada rekli:
Budi tiho!

U deset sati = um zehn Uhr

Kako biste sada rekli:
Budi ovdje u deset sati!

Postani! = Werde!

Kako biste sada rekli:
Postani velik!

Međutim, kada nekoj grupi ljudi (ihr) želite nešto zapovjediti, glagol ćete ostaviti u istom obliku
kao uz zamjenicu ihr. U rečenici ćete ihr izostaviti.

Kako biste sada rekli:
Nazovite ga!
Množina

Kako biste sada rekli:
Ostanite ovdje!
Množina
Bleibt hier!

[/spoiler]

Kako biste sada rekli:
Skuhajte špagete!
Množina

Kako biste sada rekli:
Spavajte!
Množina

Kako biste sada rekli:
Trčite!
Množina