Razina 4 lekcija 11/13

Kada želite reći da će neki događaj u određenom trenutku u budućnosti biti završen,
kao i obično za izricanje budućnosti upotrijebit ćete pomoćni glagol werden,
particip perfekta i glagol haben, odnosno sein.
Taj se oblik u njemačkom jeziku rijetko koristi, zato ćemo ga ovdje samo nakratko spomenuti.

Kako biste sada rekli: Sutra u deset sati ću već imati kupljen auto.

Sutra u deset sati ću već imati kupljen auto. Otvori

Kako biste sada rekli: U deset sati već ću pojesti špagete.

U deset sati već ću pojesti špagete. Otvori

Kako biste sada rekli: U deset sati već ću otići.

U deset sati već ću otići. Otvori