Razina 4 lekcija 8/13

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Kupujem kuću.
Točno određenu kuću

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Sada bih kupio kuću.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Kupit ću kuću.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Kupio sam kuću.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Jučer bih bio kupio kuću.

Jučer bih bio kupio kuću. Otvori

nauci njemacki 8

Pasiv je oblik kod kojeg objekt (po kojem se pitamo koga ili što?, primjerice:
Mi kupujemo kuću.) postaje subjekt (koji obično stavljamo na prvo mjesto te se po njemu pitamo tko ili što?
primjerice: Kuća je kupljena.).

Tada u rečenici uvijek upotrebljavamo glagol u participu perfekta, primjerice: angekommen, gekauft …

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Kuća je kupljena.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Kuća se kupuje.
Pažnja! Kada nešto traje, upotrijebite glagol werden koji inače znači postati.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Kuća će biti kupljena.

Kuća će biti kupljena. Otvori

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Kuća će se kupovati.
Pažnja! Riječ je o trajanju.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Kuća je bila kupljena.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Kuća se kupovala.
Pažnja! Riječ je o trajanju.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Prozor je zatvoren.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Prozor se zatvara.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Prozor bi bio sada zatvoren.

Prozor bi bio sada zatvoren. Otvori

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Prozor bi se sada zatvarao.

Prozor bi se sada zatvarao. Otvori

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Prozor će biti zatvoren.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Prozor će se zatvarati.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Prozor je bio zatvoren.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Prozor se zatvarao