Nepravilni glagoli – njemački jezik – nauči njemački online

INFINITIV PRÄTERITUM PARTIZIP II PRIJEVOD backen du bäckst/backst backte/buk büke hat gebacken peći – youtube – tiktok befehlen du befiehlst befahl beföhle/befähle hat befohlen zapovijedati – youtube – tiktok beginnen begann begänne/begönne hat begonnen početi – youtube – tiktok beißen biss hat gebissen gristi – youtube – tiktok bergen du birgst barg bärge hat geborgen […]

Imenice

Članovi i deklinacija Član Imenice u njemačkom jeziku su: muškog roda (der Mann – čovjek), ženskog roda (die Straße – ulica) ili srednjeg roda (das Hotel – hotel). Član ili zamjenica pred imenicom označavaju rod imenice. Član obvezno ide uz imenicu. Neodređeni član se upotrebljava kada se imenica spominje prvi put. Neodređeni član znači i […]

Nauči njemački abeceda

Njemačka abeceda sastoji se od 26 osnovnih slova, tri preglasa Ä, Ö, Ü te oštrog S (ß). Osnovna slova su sređena po samoglasnicima (vokalima) (A, E, I, O, U) i suglasnicima (konzonantima) (B, C, D, F…) U njemačkom se sve imenice, Imena i nazivi zemalja pišu velikim početnim slovom, isto kao i sve riječi na […]

Pasiv

Pasiv se upotrebljava kada je radnja, a ne osoba koja je vrši, najvažnija informacija u rečenici. In einem Restaurant wirst du praktisch ausgebildet. = U nekom restoranu bivaš obrazovan kroz praksu. (U nekom restoranu se obrazuješ kroz praksu). Pasiv se tvori pomoću konjugiranog pomoćnog glagola „werden“ i participa II na kraju rečenice. Aktiv (= aktiv) Ich […]

Povratni glagoli

Neki glagoli obavezno idu uz povratnu zamjenicu „se“ („sich“). sich beeilen sich freuen sich interessieren sich fühlen sich treffen Povratna zamjenica može značiti da je radnja usmjerena na subjekt. sich waschen – Der Junge wäscht sich. sich kämmen – Die Mädchen kämmen sich. sich verletzen – Ich habe mich verletzt. Povratni glagol se mora konjugirati. […]

Perfekt

Perfekt je oblik za prošlo vrijeme. Perfekt se tvori pomoću konjugiranog oblika pomoćnog glagola („haben“ ili „sein“) i participa perfekta na kraju rečenice. Perfekt = haben / sein + … + Partizip Perfekt   Particip perfekta Pravilni glagoli Dodatak na glagolsku osnovu: prefiks „ge-„ i nastavak „-t“. machen → ge – mach – t kaufen […]

Preterit

Preterit je prošlo glagolsko vrijeme, koje se najčešće koristi u pripovijetkama. U preteritu je 1. i 3. lice uvijek jednako. Pravilni glagoli ich –te wir –ten du –test ihr –tet er, sie, es –te sie, Sie –ten   kaufen ich kaufte wir kauften du kauftest ihr kauftet er, sie, es kaufte sie, Sie kauften   […]

Imperativ

Imperativ se koristi kada od nekoga nešto tražimo, nekome naređujemo, dajemo savjet ili uputu. Imperativ se tvori za sljedeće oblike: ti – za jednu osobu, vi – za dvije ili više osoba, Vi – kao oblik kojim se iz poštovanja obraćamo jednoj ili više osoba. Imperativ za oblike koji se odnose na „ti“ („du“) tvori […]

Složeni glagoli

Postoje odvojivi i neodvojivi složeni glagoli. Složeni glagoli sastoje se od prefiksa i glagola. einkaufen = ein + kaufen verstehen = ver + stehen Rastavljivi glagoli Prefiks je naglašen. U rječniku ćemo pronaći: einkaufen Ich gehe gleich einkaufen. Ich kaufe nicht so gern ein. Gestern kaufte sie den ganzen Tag ein. Er sieht elegant aus. […]

Modalni glagoli

Modalni glagoli modificiraju značenje glagola u rečenici. Modalni glagoli određuju odnos prema radnji koju u rečenici izražavamo glagolom. Drugi glagol nakon modalnog glagola uvijek je u infinitivu i stoji na kraju rečenice.   können (moći) – sposobnost / mogućnost: Ich kann gut schwimmen. Das Auto ist kaputt. Wir können nicht weiter fahren. Können Sie mir […]