Imperativ

Imperativ se koristi kada od nekoga nešto tražimo, nekome naređujemo, dajemo savjet ili uputu.

Imperativ se tvori za sljedeće oblike:

  • ti – za jednu osobu,
  • vi – za dvije ili više osoba,
  • Vi – kao oblik kojim se iz poštovanja obraćamo jednoj ili više osoba.

Imperativ za oblike koji se odnose na „ti“ („du“) tvori se bez osobne zamjenice „ti“ („du“) i bez nastavka „-st“.

du kommst → Komm!
du gibst → Gib!

du nimmst → Nimm!
du gehst → Geh!

Geh ins Fitnesstudio!

Imperativ za oblik „ihr“ („vi“, drugo lice množine) tvori se bez osobne zamjenice „ihr“ („vi“).

ihr kommt → Kommt!
ihr gebt → Gebt!

ihr nehmt → Nehmt!
ihr feiert → Feiert!

Feiert, tanzt und trinkt mit mir!

Imperativ za oblik „Sie“ („Vi“) tvori se promjenom redoslijeda riječi.

Sie gehen → Gehen Sie!
Sie kommen → Kommen Sie!
Sie geben → Geben Sie!

Sie nehmen → Nehmen Sie!
Sie ziehen an → Ziehen Sie an!

Ziehen Sie einen Anzug an!

Glagoli s prijeglasom u 2. i 3. licu jednine gube taj prijeglas u imperativu.

du schläfst → Schlaf!
du fährst → Fahr!

Glagoli čija glagolska osnova završava na „-t”, „-d”, „-ig”, „-er”, „-el” u obliku koji se odnosi na „ti“ („du“) dobivaju nastavak „-e“.

du wartest → Warte!
du entschuldigst dich → Entschuldige dich!
du lächelst → Lächle!

Nepravilni oblici imperativa

sein

du → Sei!
ihr → Seid!
Sie → Seien Sie!

haben

du → Hab!
ihr → Habt!
Sie → Haben Sie!

werden

du → Werde!
ihr → Werdet!
Sie → Werden Sie!

Imperativ – oblik „mi“ („wir“)

Imperativ za oblik „mi“ („wir“) tvori se promjenom redoslijeda riječi u rečenici.

wir gehen → Gehen wir!
wir kommen → Kommen wir!

wir geben → Geben wir!
wir nehmen → Nehmen wir!

Gehen wir hin!
Kaufen wir es hier!