1. Klikni na registriraj se!

2. Ispunite 5 polja za registraciju.

3. Prijavite se na stranicu pomoču vašeg korisničkog imena i lozinke
(potrebno je potvrditi valjanost e-mail adrese tako da kliknete na linku u e-mailu kada se registrirate)

4. Učitajte svoju fotografiju u profil i kolknite na “Započni“.

5. Kada Vam se otvori stranica sa razinama, izaberite jednu!

6. Kada se razina otvori kliknite na “Započni s učenjem“.

7. to je to, sretno 🙂