Pasiv

Pasiv se upotrebljava kada je radnja, a ne osoba koja je vrši, najvažnija informacija u rečenici.

In einem Restaurant wirst du praktisch ausgebildet.
= U nekom restoranu bivaš obrazovan kroz praksu. (U nekom restoranu se obrazuješ kroz praksu).

Pasiv se tvori pomoću konjugiranog pomoćnog glagola „werden“ i participa II na kraju rečenice.

Aktiv (= aktiv)

Ich koche die Suppe.
= Kuham juhu.
Der Lehrer korrigiert die Tests.
= Učitelj ispravlja testove.

Passiv (= pasiv)

Die Suppe wird gekocht.
= Juha biva kuhana. (Juha se kuha).
Die Tests werden korrigiert.
= Testovi bivaju ispravljani. (Testovi se ispravljaju).

Osobu koja vrši radnju možemo izraziti pomoću „von + dativ“.

Die Suppe wird von mir gekocht.
= Juha biva kuhana od mene. (Kuham juhu).
Die Teste werden vom Lehrer korrigiert.
= Testovi bivaju ispravljani od strane učitelja. (Testove korigira učitelj)

pasiv s modalnim glagolima

Pasiv se može također rabiti s modalnim glagolima können, müssen, dürfen i sollen (moći, morati, smjeti, trebati), Modalni glagol može stajati u prezentu ili preteritu.Pritom se koristi uz modalni glagol pomoćni glagol “werden” i dotični particip II. ponuznačnog glagola

aktiv pasiv
Der Vater kann das Auto reparieren.
Otac može popraviti auto.
Das Auto kann von dem Vater repariert werden.
Auto može biti popravljen od oca,
Die Mutter muss die Kinder zur Schule bringen.
Majka mora odvesti djecu u školu.
Die Kinder müssen von der Mutter zur Schule gebracht werden.
Djeca moraju biti odvedena u školu od strane majke.
Die Kinder dürfen den Computer benutzen.
Djeca smiju koristiti računalo.
Der Computer darf von den Kindern benutzt werden.
Računalo smije biti korišteno od strane djece.
Die Kinder sollen die Betten machen.
Djeca trebaju napraviti krevete.
Die Betten sollen von den Kindern gemacht werden.
Kreveti trebaju biti napravljeni od strane djece.

preterit pasivni

Preterit pasivni se tvori od preteritnog oblika glagola “werden” i participa perfekta glagola

Prezent pasivni. Preterit pasivni
Ich werde in einem Restaurant ausgebildet.
Bivam obrazovan u jednom restoranu. (Obrazujem se u jednom restoranu).
Ich wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Bijah obrazovan u jednom restoranu. (Obrazovah se u jednom restoranu).
Du wirst in einem Restaurant ausgebildet.
Bivaš obrazovan u jednom restoranu. (Obrazuješ se u jednom restoranu).
Du wurdest in einem Restaurant ausgebildet.
Bijaše obrazovan u jednom restoranu. (Obrazova se u jednom restoranu).
Er/sie/es wird in einem Restaurant ausgebildet.
Biva obrazovan/a/o u jednom restoranu. (Obrazuju se u jednom restoranu)
Er/sie/es wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Bijaše obrazovan/a/o u jednom restoranu (Obrazova se u jednom restoranu).
Wir werden in einem Restaurant ausgebildet.
Bivamo obrazovani u jednom restoranu. (Obrazujemo se u jednom restoranu).
Wir wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Bijasmo izobraženi u jednom restoranu.
Ihr werdet in einem Restaurant ausgebildet.
Vi bivate obrazovani u jednom restoranu. (Obrazujete se u jednom restoranu).
Ihr wurdet in einem restaurant ausgebildet.
Bijaste izobraženi u jednom restoranu.
Sie/sie werden in einem Restaurant ausgebildet.
Bivate/bivaju obrazovani u jednom restoranu (Obrazujete/obrazuju se u jednom restoranu.)
Sie/sie wurden in einem Restaurant ausgebildet.
(Vi) bijaste / (oni/one/ona) bijahu izobraženi u jednom restoranu.
Weißt du nicht, Mama, Neymar wurde doch bei der letzten WM am Rücken verletzt!
= Zar ne znaš, mama, Neymar bi ozlijeđen na leđima za vrijeme posljednjeg SP-a!
Das Formular wurde nicht richtig ausgefüllt.
= Formular ne bijaše točno ispunjen, (…nije bio točno ispunjen).
Das Geld wurde gestern abgebucht.
= Novac bijaše jučer skinut s računa (Novac je jučer skinut s računa).
Frau Müller wurde nicht zur Geburtstagsparty von Ihrer Nachbarin eingeladen.
= Gospođa Müller ne bijaše pozvana na rođendansku proslavu od svoje susjede; (Susjeda nije pozvala gospođu M. na svoju rođendansku proslavu.)
Auf der Party wurde gestern viel getanzt und gelacht.
= Na proslavi se jučer mnogo plesalo i smijalo.