Razina 3 lekcija 6/18

A sada ćete vidjeti što se dogodi kada prošlim oblicima glagola
werden, sein, haben, können, müssen, dürfen dodate prijeglas, odnosno umlaut.


6_15

Kako biste sada rekli: Jučer je postalo tamno.
Rečenicu počnite s Es.

6_15 

bi = würden
GLAGOLU WURDEN DODAJTE UMLAUT

6_15 

Kako biste sada rekli: Mi bismo sada jeli špagete.

Mi bismo sada jeli špagete. Otvori

6_15 

Kako biste sada rekli: Što biste Vi sada učinili?
Vi iz poštovanja

Što biste Vi sada učinili? Otvori

6_15

Kako biste sada rekli: Što biste Vi sada jeli?
Vi iz poštovanja

6_15
Kako biste sada rekli: Mi bismo sada putovali u Berlin.

Mi bismo sada putovali u Berlin. Otvori

6_15 

Kako biste sada rekli: Ja ne bih to sada učinio.

6_15 

Kako biste sada rekli: Jučer je bilo tamno.
Rečenicu počnite s Es.

6_15

bilo bi = wären
GLAGOLU WAREN DODAJTE UMLAUT

6_15 

Kako biste sada rekli: Sada bi bilo tamno.

6_15 

Kako biste sada rekli: On bi bio sada ovdje.

6_15  

Kako biste sada rekli: Biste li Vi sada bili u Berlinu?
Vi iz poštovanja

Biste li Vi sada bili u Berlinu? Otvori

6_15 

Kako biste sada rekli: Jučer sam imao sreće.

6_15 

imalo bi = hätten
GLAGOLU HATTEN DODAJTE UMLAUT

6_15 

Kako biste sada rekli: Ja bih imao.

6_15 

Kako biste sada rekli: Ja bih imao mačku.

6_15 

Kako biste sada rekli: Bi li ti imao mačku?

6_15 

Kako biste sada rekli: Biste li vi imali mačku?
MNOZINA

Biste li vi imali mačku? Otvori

6_15 

Kako biste sada rekli: Ja sam jučer mogao nešto kupiti.

Ja sam jučer mogao nešto kupiti. Otvori

6_15 

moglo bi = könnten
GLAGOLU KONNTEN DODAJTE UMLAUT

6_15 

Kako biste sada rekli: Ja bih sada mogao to učiniti.

Ja bih sada mogao to učiniti. Otvori

6_15 

vrijeme = die Zeit

6_15 

Kako biste sada rekli: Ja bih sada mogao to učiniti, ali nemam vremena.

Ja bih sada mogao to učiniti, ali nemam vremena. Otvori

6_15  

Kako biste sada rekli: Biste li mogli ići s nama?
Vi iz poštovanja

Biste li mogli ići s nama? Otvori

6_15 

Kako biste sada rekli: Mi smo jučer morali raditi.

6_15 

moralo bi = müssten
GLAGOLU MUSSTEN DODAJTE UMLAUT

6_15 

Kako biste sada rekli: Ja bih sada morala raditi.

6_15 

Kako biste sada rekli: Vi biste sada morali raditi.
MNOZINA

Vi biste sada morali raditi. Otvori

6_15 

Kako biste sada rekli: Vi biste sada morali raditi.
Vi iz poštovanja

Vi biste sada morali raditi. Otvori

6_15 

Kako biste sada rekli: Jučer sam smio to reći.

6_15 

smjelo bi = dürften
GLAGOLU DURFTEN DODAJTE UMLAUT

6_15
Kako biste sada rekli: Ja bih sada smio ići onamo.

Ja bih sada smio ići onamo. Otvori

6_15 

Kako biste sada rekli: Bi li oni sada smjeli ići onamo?

Bi li oni sada smjeli ići onamo? Otvori