Razina 3 lekcija 12/18

Kada se pridjev nalazi ispred imenice, znači kada opisuje imenicu, primjerice lijepa žena, crni psi …
i kada ispred njega stoji određeni član der, die, das, dodate pridjevu nastavak -e,
a u množini -en.

12_15

Kako biste sada rekli: Veliki auto je crn.
Točno određen auto

12_15

Kako biste sada rekli: Lijepa žena je u kući.
Točno određena žena

Lijepa žena je u kući. Otvori

12_15

Kako biste sada rekli: Malen muškarac je u autu.
Točno određen muškarac

Malen muškarac je u autu. Otvori

12_15

psi = die Hunde

12_15

Kako biste sada rekli: Crni psi su lijepi.

12_15

Kako biste sada rekli: Lijepe žene su u kući.

Lijepe žene su u kući. Otvori

12_15

Kako biste sada rekli: Maleni muškarci su u autu.

Maleni muškarci su u autu. Otvori

12_15

Međutim, pridjevi se ponašaju drukčije kada se ispred njih nalazi posvojna zamjenica (primjerice moj, tvoj …),
neodređeni član ili kada ispred njih nema člana. Ali ta ćete pravila usvojiti postupno pri aktivnoj uporabi njemačkog jezika.

12_15

Kada se nalazi iza imenice, pridjev, naravno, ostaje nepromijenjen.

12_15

Kako biste sada rekli: Žena je lijepa.
Točno određena žena

12_15

Kako biste sada rekli: Muškarac je malen.
Točno određen muškarac

12_15

Kako biste sada rekli: Auto je velik.
Točno određen auto

12_15

Kako biste sada rekli: Psi su crni.