Razina 3 lekcija 7/18

Kada u rečenici imamo njen glavni dio ispred zareza i njen zavisni dio iza zareza te kada se u oba dijela rečenice nalazi ista imenica,
tada u zavisnom dijelu rečenice upotrijebimo zu + infinitiv.
7_15 

Kako biste sada rekli: Nemam nikakva novca.

7_15   

Kako biste sada rekli: Nemam novca da bih to kupio.
Doslovno: Ja nemam novca da bih to kupio.

Nemam novca da bih to kupio. Otvori

7_15 

Kako biste sada rekli: Nemam novca da bih kupio kuću.
Doslovno: Ja nemam novca da bih kupio kuću.

Nemam novca da bih kupio kuću. Otvori

7_15 

Veseli me! = Es freut mich!

7_15 

Kako biste sada rekli: Veseli me da to učinim.

7_15 

Kako biste sada rekli: Veseli me vidjeti Vas.
Vi iz poštovanja

7_15 

Kako biste sada rekli: Jako me veseli.

7_15 

Kako biste sada rekli: Jako me veseli da Vas vidim.
Vi iz poštovanja

Jako me veseli da Vas vidim. Otvori

7_15 

Kako biste sada rekli: Jako me veseli da vas vidim.
MNOZINA

Jako me veseli da vas vidim. Otvori

7_15 

Kasno je = Es ist spät.

7_15 

Kako biste sada rekli: Kasno je da bi se išlo onamo.

Kasno je da bi se išlo onamo. Otvori

7_15 

prekasno = zu spät

7_15 

Kako biste sada rekli: Prekasno je da bi se išlo onamo.

Prekasno je da bi se išlo onamo. Otvori

7_15 

navečer = heute Abend

7_15 

Kako biste sada rekli: Prekasno je da bi se navečer išlo onamo.

Prekasno je da bi se navečer išlo onamo. Otvori

7_15 

Kako biste sada rekli: Bilo je prekasno da bi se išlo onamo.

Bilo je prekasno da bi se išlo onamo. Otvori