Razina 3 lekcija 15/18

Kada želite reći da netko ide pješke, upotrijebite glagol gehen.
A kada želite reći da netko nekamo putuje, tada upotrijebite glagol fahren.

15_15

kući = nach Hause

15_15

Kako biste sada rekli: Idem kući.

15_15

Kako biste sada rekli: Sutra ću putovati u Berlin.

Sutra ću putovati u Berlin. Otvori

15_15

kod kuće = zu Hause

15_15

Kako biste sada rekli: Ja sam sada kod kuće.

15_15

u stranu = weg

15_15

otići = weggehen

15_15

Kako biste sada rekli: Hoćeš li sada otići?

15_15

otputovati = wegfahren

15_15

Kako biste sada rekli: Hoćeš li sutra otputovati?

Hoćeš li sutra otputovati? Otvori

15_15

doći = kommen

15_15

 prispjeti = ankommen

15_15

Kako biste sada rekli: Hoćeš li prispjeti sutra?

15_15

zvati = rufen

15_15

zvati telefonom = anrufen

15_15

Kako biste sada rekli: Sutra ću te nazvati telefonom.

Sutra ću te nazvati telefonom. Otvori

15_15

Često ćete u njemačkom jeziku naići na takozvane složene glagole. Primjerice glagol weggehen sastavljen je iz weg i gehen.
Weg je u tom primjeru predmetak. Naglasak tog glagola je na weg. Zapamtite sljedeće.
Kada je naglasak pri izgovoru složenih glagola na predmetku, tj. prefiksu, tada pri upotrebi taj predmetak stavite na kraj rečenice.

15_15

Kako biste sada rekli: Odlazim.

15_15

Kako biste sada rekli: Ja danas odlazim.

15_15

Kako biste sada rekli: Dolazim.

Dolazim. Otvori

15_15

Kako biste sada rekli: Ja sada dolazim.

15_15

Kako biste sada rekli: Ja zovem telefonom.

15_15

Kako biste sada rekli: Ja ga zovem telefonom.

15_15

Kako biste sada rekli: Ja ga sada zovem telefonom.

15_15

Složene glagole, naravno, nećete razdvajati kada u rečenici budete imali dva glagola.
Tada ćete drugi, složeni glagol u cjelini staviti na kraj rečenice.

15_15

Kako biste sada rekli: Moramo li sada otići?

15_15

Kako biste sada rekli: Možeš li ga, molim, sada nazvati?

Možeš li ga, molim, sada nazvati? Otvori

15_15

Kako biste sada rekli: Moraju li oni sada otputovati?

Moraju li oni sada otputovati? Otvori

15_15

zatvoriti = zumachen

15_15

vrata = die Tür

15_15

Kako biste sada rekli: Možeš li, molim, zatvoriti vrata?

Možeš li, molim, zatvoriti vrata? Otvori

15_15

Kako biste sada rekli: Ja ću zatvoriti vrata.

15_15

Kako biste sada rekli: Sada zatvaram vrata.
Pažnja! U rečenici je samo jedan glagol s naglaskom na predmetku.

15_15

otvoriti = aufmachen

15_15

Kako biste sada rekli: Možete li, molim Vas, otvoriti vrata?
Vi iz poštovanja

Možete li, molim Vas, otvoriti vrata? Otvori

15_15

Kako biste sada rekli: Biste li mogli, molim Vas, otvoriti vrata?
Vi iz poštovanja

Biste li mogli, molim Vas, otvoriti vrata? Otvori

15_15

Kako biste sada rekli: Ja sada otvaram vrata.
Pažnja! U rečenici je samo jedan glagol s naglaskom na predmetku.

15_15

Kako biste sada rekli: On sada otvara vrata.
Pažnja! U rečenici je samo jedan glagol.

On sada otvara vrata. Otvori

15_15

prozor = das Fenster

15_15

kasnije = später

15_15

Kako biste sada rekli:Kasnije ću otvoriti prozor.

Kasnije ću otvoriti prozor. Otvori

15_15

Kako biste sada rekli: Sada možete otvoriti prozor.
Vi iz poštovanja

Sada možete otvoriti prozor. Otvori

15_15

Kako biste sada rekli: Ona sada zatvara prozor, ali on otvara vrata.

Ona sada zatvara prozor, ali on otvara vrata. Otvori

15_15

odijevati = anziehen

15_15

Kako biste sada rekli: Ja se odijevam.
Doslovno: Ja odijevam sebe.

15_15

Kako biste sada rekli: Ti se sada odijevaš.
Doslovno: Ti sada odijevaš sebe.

15_15

Kako biste sada rekli: Sada ću se odjenuti.

15_15

Kako biste sada rekli: Uskoro ću se odjenuti.