Razina 3 lekcija 11/18

Kada želite reći da je nešto prekasno, predobro, premaleno
… ispred pridjeva umetnite zu.

11_15

kasno = spät

11_15

prekasno = zu spät

11_15

Kako biste sada rekli: Prekasno je da ostanemo ovdje.

Prekasno je da ostanemo ovdje. Otvori

11_15

predobar = zu gut

11_15

Kako biste sada rekli: Pizza je predobra.

11_15

malen = klein

11_15

premalen = zu klein

11_15

Kako biste sada rekli: Auto je premalen.
Točno određen auto