Razina 3 lekcija 10/18

Pridjev je riječ koja opisuje imenicu. Primjerice, lijen, velik, svijetao …
Kada želite reći da je nešto veće, ljepše, svjetlije od nečega drugoga, pridjevu ćete dodati nastavak -er.

10_15

lijep = schön

10_15

ljepši = schöner

10_15

Kako biste sada rekli: Tina je lijepa, ali Laura je ljepša.

Tina je lijepa, ali Laura je ljepša. Otvori

10_15

malen = klein

10_15

manji = kleiner

10_15

Kako biste sada rekli: Peter je malen.

10_15

Kako biste sada rekli: Peter je malen, ali Alex je manji.

Peter je malen, ali Alex je manji. Otvori

10_15

Kada želite reći da je nešto najveće, najljepše, najsvjetlije …
tada ispred pridjeva umetnite riječcu am, a pridjevu dodajte nastavak -sten.

10_15

najljepši = am schönsten

10_15

Kako biste sada rekli: Tina je lijepa, Laura je ljepša, ali Raffaela je najljepša.

Tina je lijepa, Laura je ljepša, ali Raffaela je najljepša. Otvori

10_15

najmanji = am kleinsten

10_15

Kako biste sada rekli: Peter je malen, Alex je manji, ali Arne je najmanji.

Peter je malen, Alex je manji, ali Arne je najmanji. Otvori

10_15

Da je nešto najljepše, najveće, najsvjetlije … možete izraziti i tako da pridjevu dodate nastavak -ste
prije čega mora obvezno stajati određeni član.

10_15

Kako biste sada rekli: Raffaela je najljepša.

10_15

Kako biste sada rekli: Arne je najmanji.

10_15

od = als

10_15

Kako biste sada rekli: Laura je ljepša od Tine.

10_15

Kako biste sada rekli: Alex je manji od Petera.

10_15

I ovdje ne ide bez izuzetaka. Postoje pridjevi koji imaju nepravilni oblik komparacije.
Te je oblike potrebno naučiti napamet.

10_15

sladoled = das Eis

10_15

čokoladni sladoled = das Schokoladeneis

10_15

sladoled od vanilije = das Vanilleeis

10_15

sladoled od jagode = das Erdbeereis

10_15

dobar = gut

10_15

Kako biste sada rekli: Čokoladni sladoled je dobar.

10_15

bolji = besser

10_15

Kako biste sada rekli: Sladoled od vanilije je bolji.

Sladoled od vanilije je bolji. Otvori

10_15

Kako biste sada rekli: Sladoled od jagode je bolji od sladoleda od vanilije.

Sladoled od jagode je bolji od sladoleda od vanilije. Otvori

10_15

najbolji = am besten (der | die | das beste)

10_15

Kako biste sada rekli: Sladoled od jagode je najbolji.

Sladoled od jagode je najbolji. Otvori

10_15

velik = groß

10_15

groß = größer

10_15

najveći = am größten (der | die | das größte)

 10_15
Kako biste sada rekli: Alex je veći od Arne.

10_15

Kako biste sada rekli: Peter je najveći.

Peter je najveći. Otvori

10_15

puno = viel

10_15

više = mehr

10_15

najviše= am meisten | die meisten

10_15

Kako biste sada rekli: Puno automobila

10_15

Kako biste sada rekli: Alex ima puno automobila.

10_15

Kako biste sada rekli: Alex ima više automobila od Klausa.

Alex ima više automobila od Klausa. Otvori

10_15

Kako biste sada rekli: Alex ima najviše automobila.
Upotrijebite die Meisten

Alex ima najviše automobila. Otvori

10_15

tako = so

10_15

kako | kao = wie

10_15

Kako biste sada rekli: Peter je tako velik kao Alex.

Peter je tako velik kao Alex. Otvori

10_15

Kako biste sada rekli: Tina nije tako velika kao Raffaela.

Tina nije tako velika kao Raffaela. Otvori

10_15

Kako biste sada rekli: Je li sladoled od jagode tako dobar kao čokoladni?

Je li sladoled od jagode tako dobar kao čokoladni? Otvori