Razina 3 lekcija 18/18

A sada ukratko ponovimo što smo dosad naučili.

18_18

Kako biste sada rekli: Ja radim svaki dan.

18_18

Kako biste sada rekli: Ona ovdje ne radi svaki dan. Ona radi svaki ponedjeljak.

Ona ovdje ne radi svaki dan. Ona radi svaki ponedjeljak. Otvori

18_18

Kako biste sada rekli: Sutra ću raditi.

18_18

Kako biste sada rekli: Ja ne mogu raditi.

18_18

Kako biste sada rekli: Jučer nisam mogao raditi.

Jučer nisam mogao raditi. Otvori

18_18

Kako biste sada rekli: Ja ne bih mogao raditi svaki dan.

Ja ne bih mogao raditi svaki dan. Otvori

18_18

Kako biste sada rekli: Možete li ići sa mnom?
Vi iz poštovanja

18_18

Kako biste sada rekli: Mogu ići s tobom.

18_18

Kako biste sada rekli: Čekate li mene?
Vi iz poštovanja

18_18

Kako biste sada rekli: Postajem gladan.

18_18

Kako biste sada rekli: Jučer sam postao gladan.

18_18

Kako biste sada rekli: Pio bih.

18_18

Kako biste sada rekli: Jučer je htjela jesti špagete.

Jučer je htjela jesti špagete. Otvori

18_18

Kako biste sada rekli: Jučer je htjela jesti špagete jer je bila gladna.

Jučer je htjela jesti špagete jer je bila gladna. Otvori

18_18

Kako biste sada rekli: Ja bih željela znati hoćeš li i ti sutra biti tamo.

Ja bih željela znati hoćeš li i ti sutra biti tamo. Otvori

18_18

Kako biste sada rekli: Žao mi je, ali to Vam ne bih mogao reći.
Vi iz poštovanja

Žao mi je, ali to Vam ne bih mogao reći. Otvori

18_18

Kako biste sada rekli: Žao mi je, ali to Vam jučer nisam smio reći.
Vi iz poštovanja

Žao mi je, ali to Vam jučer nisam smio reći. Otvori

18_18

Kako biste sada rekli: Znam da učiš njemački.

Znam da učiš njemački. Otvori

18_18

Kako biste sada rekli: Kupio sam ga.

18_18

Čestitke! Vaše znanje njemačkog jezika sada je daleko bolje. Između ostalog, upoznali ste prezent, futur i oba prošla oblika. Znate točno kamo staviti drugi glagol u rečenici i kako upotrebljavati modalne glagole u sadašnjosti i prošlosti. Isto tako znate nekoga nešto zamoliti s wollen, kao i kako se određeni član der, die, das mijenja pred imenicom kada se po njemu pitamo s koga ili što? ili s komu ili čemu? Naš je savjet da njemački jezik što prije počnete upotrebljavati aktivno. Što više govorite, slušajte i čitajte na njemačkom jeziku. Pri tome ćete uvijek upoznavati nešto novo jer jezik je živ. Budite ustrajni! Ustrajnost će vam se, naime, brzo isplatiti.

Viel Glück!