Razina 3 lekcija 17/18

da = dass

17_17

Dass zahtijeva weil situaciju.

17_17

Kako biste sada rekli: Znam da ste ovdje.
Vi iz poštovanja

17_17

Kako biste sada rekli: Znam da si ovdje.

17_17

Kako biste sada rekli: Recite mu, molim, da sam ovdje.
Vi iz poštovanja

Recite mu, molim, da sam ovdje. Otvori

17_17

Kako biste sada rekli: Možete li mu, molim Vas, reći da sam ovdje?
Vi iz poštovanja

Možete li mu, molim Vas, reći da sam ovdje? Otvori

17_17

u četiri = um 4 Uhr

17_17

Kako biste sada rekli: Možete li mu, molim Vas, reći da ću biti ovdje u četiri?
Vi iz poštovanja

Možete li mu, molim Vas, reći da ću biti ovdje u četiri? Otvori

17_17

nadati se = hoffen

17_17

Kako biste sada rekli: Ja se nadam.

17_17

Kako biste sada rekli: Ja se nadam da će on biti uskoro ovdje.

Ja se nadam da će on biti uskoro ovdje. Otvori

17_17

Kako biste sada rekli: Nadam se da učiš njemački.

Nadam se da učiš njemački. Otvori

17_17

Kako biste sada rekli: Nadamo se da nismo prekasni.

Nadamo se da nismo prekasni. Otvori

17_17

vjerovati = glauben

17_17

Kako biste sada rekli: Vjerujem da će on biti uskoro ovdje.

Vjerujem da će on biti uskoro ovdje. Otvori

17_17

Kako biste sada rekli: Vjerujem da on sada uči njemački.

Vjerujem da on sada uči njemački. Otvori

17_17

Kako biste sada rekli: Vjerujem da nismo prekasni.

Vjerujem da nismo prekasni. Otvori

17_17

Kako biste sada rekli: Ne vjerujem ti.

17_17

Kako biste sada rekli: Vjeruješ li mi?

Vjeruješ li mi? Otvori

17_17

misliti = denken

17_17

Kako biste sada rekli: Mislim da će on biti uskoro ovdje.

Mislim da će on biti uskoro ovdje. Otvori

17_17

Kako biste sada rekli: Mislim da on sada uči njemački.

Mislim da on sada uči njemački. Otvori

17_17

Kako biste sada rekli: Mislim da nismo zakasnili.

Mislim da nismo zakasnili. Otvori

17_17

Ponekad ćete u govornom njemačkom jeziku čuti kratice, primjerice Ich hab.
Umjesto Ich habe. ili Ich hab’s. umjesto Ich habe es. Probajte i vi!

17_17

Kako biste sada rekli: Imam vrijeme i novac.

17_17

Kako biste sada rekli: Imaš li auto ovdje? Da, imam.
Točno određen auto

Imaš li auto ovdje? Da, imam. Otvori

17_17

Kako biste sada rekli: Imam ga.

17_17

Kako biste sada rekli: Nemam ga.