Razina 3 lekcija 5/18

5_17

Na drugom stupnju upoznali ste prošlo vrijeme – perfekt, koji se puno upotrebljava u govornom njemačkom jeziku.
Međutim, postoji i drugo prošlo vrijeme, preterit, koji se više upotrebljava u knjigama, novinama … naročito kad je riječ o događajima u nizu koji su se dogodili i završili u prošlosti.  Preterit vrijedi za formalno, odnosno službeno vrijeme.

5_17

Ali bez izuzetaka neće ići. Kako ćete perfekt naći u pisanoj riječi, tako ćete i preterit naći u govornom jeziku. Posebice s modalnim glagolima sein, haben, werden. Oblik uz zamjenice ich, er, sie, es mu je jednak kao što je i jednak uz zamjenice wir, sie, Sie.

5_17

Ja sam bio = Ich war.

5_17

On je bio = Er war.

5_17

Ona je bila= Sie war.

5_17

Bilo je = Es war.

5_17

Kako biste sada rekli: Ja sam bio u Berlinu.

5_17

Kako biste sada rekli: Ja sam bio prošle godine u Berlinu.

Ja sam bio prošle godine u Berlinu. Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Je li ona bila prošle godine u Berlinu?

Je li ona bila prošle godine u Berlinu? Vidi odgovor

5_17

Mi smo bili = Wir waren.

5_17

Oni su bili = Sie waren.

5_17
Vi ste bili = Sie waren.
VI IZ POŠTOVANJA

5_17
Kako biste sada rekli: Mi smo bili prošle godine u Berlinu.

Mi smo bili prošle godine u Berlinu. Vidi odgovor

5_17
Kako biste sada rekli: Jeste li Vi bili prošle godine u Berlinu?
Vi iz poštovanja

Jeste li Vi bili prošle godine u Berlinu? Vidi odgovor

5_17
Kako biste sada rekli: Oni prošle godine nisu bili u Berlinu.

Oni prošle godine nisu bili u Berlinu. Vidi odgovor

5_17
Osobna zamjenica du ima u preteritu nastavak –st, a zamjenica ihr nastavak –t.

5_17

Kako biste sada rekli: Ti si bio prošle godine u Berlinu.

Ti si bio prošle godine u Berlinu. Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Jeste li bili prošle godine u Berlinu?
MNOZINA

Jeste li bili prošle godine u Berlinu? Vidi odgovor

5_17

A sada ćete upoznati i prošle oblike glagola haben, werden te modalne glagole.

5_17

haben = hatte
PROŠLI OBLIK

5_17

sreća = das Glück

5_17

Kako biste sada rekli: Jučer sam imao sreću.

5_17
Kako biste sada rekli: Vi jučer niste imali nikakve sreće.
Vi iz poštovanja

Vi jučer niste imali nikakve sreće. Vidi odgovor

5_17
Kako biste sada rekli: Je li ona imala jučer sreću?

5_17

Kako biste sada rekli: Jučer nismo imali novca.

”Jučer Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Jeste li jučer imali novca?
MNOZINA

5_17

werden = wurde
PROŠLI OBLIK

5_17

Kako biste sada rekli: Jučer je postalo tamno.
Rečenicu počnite s Es.

5_17

Kako biste sada rekli: Jučer sam postala umorna.

5_17

Kako biste sada rekli: Jeste li Vi jučer postali umorni?
Vi iz poštovanja

Jeste li Vi jučer postali umorni? Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Vi jučer niste postali umorni.
MNOZINA

Vi jučer niste postali umorni. Vidi odgovor

5_17

können = konnte
PROŠLI OBLIK

5_17

Kako biste sada rekli: Ja sam jučer mogao nešto kupiti.

Ja sam jučer mogao nešto kupiti. Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Je li on jučer mogao kupiti auto?
točno određen auto

Je li on jučer mogao kupiti auto? Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Jeste li vi jučer mogli raditi?
MNOZINA

Jeste li vi jučer mogli raditi? Vidi odgovor

5_17

wollen = wollte
PROŠLI OBLIK

5_17

Kako biste sada rekli: Ja sam jučer htio nešto kupiti.

Ja sam jučer htio nešto kupiti. Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Je li on jučer htio kupiti auto?
točno određen auto

Je li on jučer htio kupiti auto? Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Jeste li Vi jučer htjeli raditi?
Vi iz poštovanja

Jeste li Vi jučer htjeli raditi? Vidi odgovor

5_17

müssen = musste
PROŠLI OBLIK

5_17

Kako biste sada rekli: Mi smo jučer morali raditi.

5_17

Kako biste sada rekli: Vi ste morali jučer nešto kupiti.
MNOZINA

Vi ste morali jučer nešto kupiti. Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Ona je morala jučer učiti njemački.

Ona je morala jučer učiti njemački. Vidi odgovor

5_17

dürfen = durfte
PROŠLI OBLIK

5_17

Kako biste sada rekli: Jesam li ja jučer smio to reći?

Jesam li ja jučer smio to reći? Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Jesu li oni jučer smjeli to učiniti?

Jesu li oni jučer smjeli to učiniti? Vidi odgovor

5_17

sollen = sollte
PROŠLI OBLIK

5_17

Kako biste sada rekli: Što sam ja trebala jučer učiniti?

Što sam ja trebala jučer učiniti? Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Oni su jučer trebali kupiti auto.
točno određen auto

Oni su jučer trebali kupiti auto. Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Ona je jučer trebala učiti njemački.

Ona je jučer trebala učiti njemački. Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Ja sam jučer trebala učiti.

5_17

Kako biste sada rekli: Je li on jučer trebao učiti?

5_17

Kako biste sada rekli: On jučer nije trebao jesti.

5_17

Sollten i u prezentu (sadašnji oblik) znači morao bih, ne bih smio.

5_17

Kako biste sada rekli: Sada bih morao učiti.

5_17

Kako biste sada rekli: On sada ne bi smio jesti.

5_17

mögen = mochte
PROŠLI OBLIK

5_17

Kako biste sada rekli: Prošle godine sam bio u Berlinu. Volio sam Berlin.

Prošle godine sam bio u Berlinu. Volio sam Berlin. Vidi odgovor

5_17

Kako biste sada rekli: Jesi li prošle godine volio vino?

Jesi li prošle godine volio vino? Vidi odgovor

Komentari

komentari