Ispit – Razina 1 – lekcija 4

Komentari

komentari

1

Kako biste sada rekli: Ja hoću jesti.

Komentari

komentari

2

Kako biste sada rekli: Ja hoću učiti njemački.

Komentari

komentari

3

Kako biste sada rekli: Ja sada neću jesti špagete.

Komentari

komentari

4

Kako biste sada rekli: Mi hoćemo jesti.

Komentari

komentari

5

Kako biste sada rekli: Mi hoćemo jesti špagete.

Komentari

komentari

6

Kako biste sada rekli: Hoće li oni sada jesti špagete?

Komentari

komentari

7

Kako biste sada rekli: Molim, pođite sa mnom.

Komentari

komentari