Lekcija 8/15

 

 

Dva vrlo važna glagola koja ćete u njemačkom često upotrebljavati su glagoli biti i imati.
8_15

biti = sein

8_15

Ja sam. = Ich bin.

 

8_15

Kako biste sada rekli: Ja sam Klaus.

8_15

vrlo = sehr

 

velik = groß

8_15

Kako biste sada rekli: Ja sam vrlo velik.

8_15

Nijemac = der Deutsche

 

8_15

Kako biste sada rekli: Ja sam Nijemac.

8_15

ovdje = hier

 

8_15

Kako biste sada rekli: Ja sam ovdje.

8_15

Kako biste sada rekli: Ja nisam ovdje.

8_15

Englez = der Engländer

 

8_15

Kako biste sada rekli: Ja nisam Englez.

8_15

Uz zamjenice wir, sie, Sie upotrebljavat ćete oblik sind.

8_15

Kako biste sada rekli: Vi ste Nijemac.
Vi iz poštovanja

8_15

Kako biste sada rekli: Mi smo jako veliki.

8_15

Kako biste sada rekli: Gdje su oni?

8_15

Kako biste sada rekli: Oni su ovdje.

8_15

Kako biste sada rekli: Gdje ste Vi sada?
Vi iz poštovanja

8_15

imati = haben

 

Ja imam. = Ich habe.

 

 

8_15

Kako biste sada rekli: Imam ga.

8_15

Kako biste sada rekli: Nemam ga.

8_15

Uz zamjenice wir, sie, Sie upotrijebit ćete infinitiv haben.

8_15

Kako biste sada rekli: Oni ga imaju.

Oni ga imaju. Otvori

8_15

Kako biste sada rekli: Mi ga nemamo.