Lekcija 10/15

Kako biste sada rekli: Mi govorimo njemački.

10_15

Kako biste sada rekli: Govorimo li mi njemački?

10_15

Kada nekome koga oslovljavate s Vi predlažete da nešto učini ili kada predlažete da mi nešto učinimo, glagol u infinitivu postavite na prvo mjesto, kao kod pitanja. Razlika je u intonaciji izgovora.

10_15

Kako biste sada rekli: Učimo njemački!

10_15

Kako biste sada rekli: Govorimo njemački!

10_15

ići = gehen

 

10_15

Kako biste sada rekli: Pođimo!

10_15

Kako biste sada rekli: Skuhajmo špagete!

10_15

Kako biste sada rekli: Učite njemački!
Vi iz poštovanja

10_15

Kako biste sada rekli: Govorite njemački!
Vi iz poštovanja

10_15

Kako biste sada rekli: Skuhajte špagete!
Vi iz poštovanja

10_15

Kako biste sada rekli: Ne govorite njemački!
Vi iz poštovanja