Lekcija 7/15

Upitne riječi kao, primjerice, Što?, Gdje? stavite uvijek na početak rečenice.

7_15

Što? = Was?

 

7_15

Kako biste sada rekli: Što hoćete piti?
Vi iz poštovanja

7_15

Kako biste sada rekli: Što hoćete raditi?
Vi iz poštovanja

7_15

Kako biste sada rekli: Što oni uče?

7_15

Kako biste sada rekli: Što ja sada učim?

7_15

Gdje? = Wo?

 

7_15

Kako biste sada rekli: Gdje piju?

7_15

Kako biste sada rekli: Gdje učite njemački?
Vi iz poštovanja

7_15

Kako biste sada rekli: Gdje mi učimo njemački?

7_15

Zašto? = Warum?

 

7_15

Kako biste sada rekli: Zašto ne govorite njemački?
Vi iz poštovanja

Zašto ne govorite njemački? Otvori

7_15

Kako biste sada rekli: Zašto ne učite njemački?
Vi iz poštovanja

Zašto ne učite njemački? Otvori

7_15

Kako biste sada rekli: Zašto oni ne uče njemački?

Zašto oni ne uče njemački? Otvori