Lekcija 9/15

 

Kao što već znate, budućnost možete izraziti sadašnjošću. Međutim, budućnost možete izraziti i pomoćnim glagolom werden. Uz zamjenicu ich upotrijebite oblik werde. Uz zamjenice wir, sie, Sieupotrijebite infinitiv werden. Drugi glagol postavite, kao i uvijek, na kraj rečenice.

9_15

Kako biste sada rekli: Ja ću učiti.

 

9_15

Kako biste sada rekli: Učit ću njemački.

9_15

Kako biste sada rekli: Kuhat ću.

9_15

Kako biste sada rekli: Skuhat ću špagete.

9_15

Kako biste sada rekli: Mi ćemo učiti njemački.

9_15

Kako biste sada rekli: Skuhat ćemo špagete.

9_15

Kako biste sada rekli: Oni će govoriti njemački.

9_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li učiti njemački?
Vi iz poštovanja

9_15

voda = das Wasser

9_15

Kako biste sada rekli: Pit ću vodu.

9_15

vino = der Wein

 

9_15

Kako biste sada rekli: Pit ću vino.

9_15

Kako biste sada rekli: Oni sutra neće učiti.

9_15

Kako biste sada rekli: Oni sutra neće učiti njemački.

Oni sutra neće učiti njemački. Otvori

9_15

Kada postavljate pitanje, pomoćni glagol werden postavit ćete na prvo mjesto, osim kada pitanje počinje s Was?, Warum? …

9_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li piti vino?
Vi iz poštovanja

9_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li piti vino ili vodu?
Vi iz poštovanja

Hoćete li piti vino ili vodu? Otvori

9_15

Kako biste sada rekli: Što će oni sutra piti?

9_15

Kako biste sada rekli: Što će oni sutra učiniti?

9_15

Kako biste sada rekli: Što ćemo učiniti?

9_15

Kako biste sada rekli: Zašto to neće (oni) učiniti?

Zašto to neće (oni) učiniti? Otvori

9_15

Kako biste sada rekli: Zašto sutra neće (oni) jesti špagete?

Zašto sutra neće (oni) jesti špagete? Otvori