Lekcija 12/15

U njemačkom jeziku vrlo je važno da u potvrdnoj rečenici glagol stavite na drugo mjesto. Ako rečenica sadrži i glagol i modalni glagol, tada glagol postavite na zadnje mjesto, a modalni glagol na drugo mjesto u rečenici. Upitne riječi Was?, Warum?, Wollen Sie?postavite uvijek na početak rečenice. Kada rečenica sadrži prilog vremena po njemu se pitamo kada?, prilog načina po njemu se pitamo kako? te prilog mjesta po njemu se pitamo gdje?, tada najprije odaberete prilog vremena, zatim prilog načina i na kraju prilog mjesta. Probajmo!

12_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li ići sa mnom?
Vi iz poštovanja

12_15

danas = heute

 

večer = Abend

 

12_15

navečer = heute Abend

 

12_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li navečer ići sa mnom?
Pažnja! Najprije vrijeme, zatim način.

Hoćete li navečer ići sa mnom? Otvori

12_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li navečer ići onamo sa mnom?
Pažnja! Najprije vrijeme, zatim način, na kraju mjesto.

Hoćete li navečer ići onamo sa mnom? Otvori

12_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li navečer sa mnom ovdje učiti njemački?
Vi iz poštovanja

Hoćete li navečer sa mnom ovdje učiti njemački? Otvori

12_15

Kako biste sada rekli: Idu li oni onamo svaki dan?

12_15

Kako biste sada rekli: Navečer hoću ići onamo.

Navečer hoću ići onamo. Otvori

12_15

Kako biste sada rekli: Ja ću biti ovdje.

12_15

uskoro = bald

 

12_15

Kako biste sada rekli: Ja ću biti uskoro ovdje.

12_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li biti uskoro ovdje?
Vi iz poštovanja

Hoćete li biti uskoro ovdje? Otvori

12_15

Kako biste sada rekli: Mi nećemo biti uskoro ovdje.

Mi nećemo biti uskoro ovdje. Otvori