Lekcija 11/15

ovdje = hier

11_15

Kako biste sada rekli: Ja sam ovdje.

11_15

Kako biste sada rekli: Mi smo ovdje.

11_15

Kako biste sada rekli: Gdje ste?
Vi iz poštovanja

11_15

tamo = dort

 

11_15

Kako biste sada rekli: Vi ste tamo.
Vi iz poštovanja

11_15

i = und

 

11_15

Kako biste sada rekli: Ja sam tu i Vi ste tamo.
Vi iz poštovanja

11_15

Kada nekome želite reći da dođe ovamo (bliže k vama), upotrijebit ćete riječ hierher, no za otići onamo (dalje od vas), upotrijebit ćete dorthin.

11_15

ovamo = hierher

11_15

Kako biste sada rekli: Dođite ovamo!
Vi iz poštovanja

11_15

Kako biste sada rekli: Molim, dođite ovamo.
Vi iz poštovanja

11_15

Kako biste sada rekli: Možete li, molim, doći ovamo?
Vi iz poštovanja

Možete li, molim, doći ovamo? Otvori

11_15

onamo = dorthin

 

11_15

Kako biste sada rekli: Pođite onamo!
Vi iz poštovanja

11_15

Kako biste sada rekli: Ja idem.

11_15

Kako biste sada rekli: Ja idem svaki dan.

11_15

Kako biste sada rekli: Ja idem onamo svaki dan.

11_15

Kako biste sada rekli: Možete li Vi doći?
Vi iz poštovanja

11_15

Kako biste sada rekli: Možete li Vi doći svaki dan?
Vi iz poštovanja

Možete li Vi doći svaki dan? Otvori

11_15

Kako biste sada rekli: Možete li Vi doći ovamo svaki dan?
Vi iz poštovanja

Možete li Vi doći ovamo svaki dan? Otvori

11_15

Kuda? = Wohin?

 

11_15

Kako biste sada rekli: Kuda idete?
Vi iz poštovanja

11_15

Kako biste sada rekli: Kuda hoćete ići?
Vi iz poštovanja

11_15

Kako biste sada rekli: Kuda bi oni htjeli ići?