Njemački razina 2 lekcija 14/15

sve = alles

završeno | gotovo = fertig

14_15

Kako biste sada rekli: Sve je gotovo.

14_15

Kako biste sada rekli: Sve mora biti gotovo.

14_15

Kako biste sada rekli: Sve mora biti uskoro gotovo.

Sve mora biti uskoro gotovo. Otvori

14_15

Kako biste sada rekli: Kada će biti sve gotovo?

14_15

ništa = nichts

14_15

Kako biste sada rekli: Nemam ništa.
Doslovno: Imam ništa.

14_15

Kako biste sada rekli: On ne govori ništa.
Doslovno: On govori ništa.

14_15

razumjeti = verstehen

14_15

Kako biste sada rekli: On ništa ne razumije.

14_15

ne = nein

14_15

Kako biste sada rekli: Razumijete li me? Ne, ne razumijem Vas. Ja ništa ne razumijem.
Vi iz poštovanja

Razumijete li me? Ne, ne razumijem Vas. Ja ništa ne razumijem. Otvori

14_15

Kako biste sada rekli: Sada sve spava.

14_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li sve učiniti?
Vi iz poštovanja

14_15

svi = alle

14_15

Kako biste sada rekli: Mi svi ostajemo ovdje.

14_15

Kako biste sada rekli: Hoće li svi doći?

14_15

Kako biste sada rekli: Neće doći svi.

14_15

Kako biste sada rekli: Moraju li svi doći?

14_15

Kako biste sada rekli: Ne trebam to jesti.

14_15

Rečenicu Ne trebam to jesti. možete izraziti i tako da negirate glagol brauchen, koji inače znači trebati. Kada se u rečenici nalazi brauchen s drugim glagolom, ispred drugog glagola potrebno je umetnuti zu.

14_15

Kako biste sada rekli: Nije mi potrebno to jesti.

14_15

Kako biste sada rekli: Nije Vam potrebno ići onamo.
Vi iz poštovanja

Nije Vam potrebno ići onamo. Otvori

14_15

Kako biste sada rekli: Moram li piti mlijeko? Ne, nije vam potrebno piti mlijeko.
Vi iz poštovanja

Moram li piti mlijeko? Ne, nije vam potrebno piti mlijeko. Otvori