Njemački razina 2 lekcija 8/15

Za množinu imenica uvijek ćete upotrebljavati određeni član die

nauci njemacki 8

žena = die Frau

žene = die Frauen

 

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Žena je ovdje.

nauci njemacki 8

muškarac = der Mann
JEDNINA

muškarci = die Männer
MNOŽINA

 

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Muškarac spava.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Muškarci spavaju.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Uče li muškarci njemački?

Uče li muškarci njemački? Otvori

nauci njemacki 8

djevojka = das Mädchen

djevojke = die Mädchen

 

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Djevojka uči njemački.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Djevojke uče njemački.

nauci njemacki 8

dječak = der Junge

dječaci = die Jungen

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Dječak ne uči engleski.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Uče li dječaci engleski?

nauci njemacki 8

jaje = das Ei

jaja = die Eier

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Jaje je ovdje.

nauci njemacki 8

pet = fünf

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Trebam pet jaja.

Trebam pet jaja. Otvori

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Koliko jaja trebamo?

nauci njemacki 8

tanjur = der Teller

tanjuri = die Teller

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Tanjur je ovdje.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Tanjuri su ovdje.

nauci njemacki 8

dijete = das Kind

djeca = die Kinder

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Dijete spava.

nauci njemacki 8

Kako biste sada rekli: Djeca spavaju.