Njemački razina 2 lekcija 13/15

13_15

U njemačkom su jeziku dva prošla oblika. Najprije ćete upoznati prošli oblik koji je češće u uporabi te ga se upotrebljava u svakodnevnom govoru. Naravno da ćete taj oblik naći i u knjigama, novinama, ali ne tako često. Taj prošli oblik zovemo perfekt. Tvori se tako da se upotrijebi pomoćni glagol haben u pravilnom obliku, a na kraj rečenice stavi particip perfekta. Particip perfekta kod pravilnih glagola tvori se tako da se ispred glagola doda predmetak (prefiks) ge-, infinitivu oduzme nastavak -en te doda nastavak -t. Probajmo!

13_15

Kako biste sada rekli: Ja sam kupio.
Pažnja! Upotrijebite pravilan oblik glagola haben i na kraju rečenice dodajte glagol kupiti s predmetkom -ge i nastavkom -t.

13_15

Kako biste sada rekli: Ja sam nešto kupio.

13_15

Kako biste sada rekli: Kupili ste nešto?
Vi iz poštovanja

Kupili ste nešto? Otvori

13_15

Kako biste sada rekli: Ja sam naučio njemački.

13_15

Kako biste sada rekli: On nije naučio njemački.

13_15

Kako biste sada rekli: Jeste li nešto rekli?
Vi iz poštovanja

13_15

Napomenemo li vam da glagoli koji završavaju na -ieren u participu perfekta nemaju predmetka ge- nego samo nastavak -t, znat ćete upotrebljavati i prošli oblik s tim glagolima.

13_15

telefonirati = telefonieren

13_15

Kako biste sada rekli: Ja sam telefonirao.

13_15

Kako biste sada rekli: Ja sam mu telefonirao.

13_15

Kako biste sada rekli: Ja sam ga fotografirao.

13_15

Postoji, naravno, puno nepravilnih glagola koje je potrebno naučiti napamet. Te ćete glagole učiti usput, pri upotrebi njemačkog jezika u praksi. Pogledajmo još nekoliko nepravilnih glagola te njihove oblike participa perfekta.

13_15

essen = gegessen
PARTICIP PERFEKTA

13_15

Kako biste sada rekli: Pojeo sam picu.

13_15

schreiben = geschrieben
PARTICIP PERFEKTA

13_15

Kako biste sada rekli: Ona je nešto napisala.

13_15

wissen = gewusst
PARTICIP PERFEKTA

13_15

Kako biste sada rekli: To nisam znao.

13_15

Kako biste sada rekli: Jeste li Vi to znali?
Vi iz poštovanja

13_15

Sada ste spremni nešto reći i u prošlom vremenu. No postoji još nešto što je potrebno znati. Obično ćete prošli oblik tvoriti pomoćnim glagolom haben. Međutim, kada naiđete na glagole kretanja, primjerice trčati, ići, putovati, ostati … umjesto glagola haben upotrijebit ćete pomoćni glagol sein. Upoznajmo sada nekoliko glagola kretanja.

13_15

laufen = gelaufen
PARTICIP PERFEKTA

jučer = gestern

13_15

Kako biste sada rekli: Jučer sam trčala.
Pažnja! Glagol laufen je glagol kretanja, zato upotrijebite pomoćni glagol sein.

13_15

Kako biste sada rekli: Jeste li jučer trčali?
Vi iz poštovanja

13_15

Kako biste sada rekli: Mi jučer nismo trčali.

13_15

gehen = gegangen
PARTICIP PERFEKTA

13_15

Kako biste sada rekli: Gdje su oni? Otišli su.

13_15

Kako biste sada rekli: Je li i ona otišla?

13_15

putovati = fahren

fahren = gefahren
PARTICIP PERFEKTA

13_15

Kada želite reći da putujete ili idete nekamo, upotrijebit ćete nach, primjerice putovati u Berlin kaže se nach Berlin fahren.

putovati u Berlin = nach Berlin fahren

13_15

prošlu godinu = im Vorjahr

13_15

Kako biste sada rekli: Prošle godine putovali smo u Berlin.

Prošle godine putovali smo u Berlin. Otvori

13_15

Kako biste sada rekli: Jeste li i Vi prošle godine putovali u Berlin?
Vi iz poštovanja

Jeste li i Vi prošle godine putovali u Berlin? Otvori

13_15

bleiben = geblieben
PARTICIP PERFEKTA

doma | kod kuće = zu Hause

13_15

Kako biste sada rekli: Jučer sam ostao kod kuće.
I bleiben je glagol kretanja.

Jučer sam ostao kod kuće. Otvori

13_15

Kako biste sada rekli: Ona prošle godine nije ostala kod kuće. Putovala je u Berlin.

Ona prošle godine nije ostala kod kuće. Putovala je u Berlin. Otvori

13_15

sein = gewesen
PARTICIP PERFEKTA

13_15

Kako biste sada rekli: Bio sam tamo.
I sein je glagol kretanja.

13_15

Kako biste sada rekli: Bili ste tamo?
Vi iz poštovanja

13_15

Sada znate izraziti radnje i zbivanja koji se događaju u sadašnjosti, koji će se dogoditi u budućnosti i koji su se zbivali u prošlosti. Odlično!