Njemački razina 2 lekcija 10/15

meni = mir

sa mnom = mit mir

10_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li ići sutra sa mnom?
Vi iz poštovanja

Hoćete li ići sutra sa mnom? Otvori

10_15

nama = uns

 

s nama = mit uns

 

10_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li ići s nama?
Vi iz poštovanja

10_15

Vama
VI IZ POŠTOVANJA
Ihnen

 

s Vama
VI IZ POŠTOVANJA
mit Ihnen

 

10_15

Kako biste sada rekli: Hoću ići s Vama.
Vi iz poštovanja

10_15

njima | im = ihnen

s njima = mit ihnen

 

10_15

Kako biste sada rekli: Hoću ići s njima.

10_15

Sada probajte sami utvrditi kako se kaže s njom.
Pomoć: upotrijebite riječ s i dodajte njoj.

10_15

Kako biste sada rekli: s njom

10_15

Kako biste sada rekli: Sada jedem pizzu s njom.

10_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li ići s njom?
Vi iz poštovanja

10_15

Kako biste sada rekli: S njom učim njemački.

10_15

Kako biste sada rekli: Sutra ću ostati ovdje s njom.

Sutra ću ostati ovdje s njom. Otvori

10_15

A sada probajte sami utvrditi kako se kaže s njim.

10_15

Kako biste sada rekli: s njim

10_15

Kako biste sada rekli: Sada s njim učim njemački.

Sada s njim učim njemački. Otvori

10_15

Kako biste sada rekli: Hoćete li sutra ići s njim?
Vi iz poštovanja

Hoćete li sutra ići s njim? Otvori

10_15

Kako biste sada rekli: Ja sada ne jedem s njim.

10_15

Kako biste sada rekli: Kupujete li Vi sada auto s njim?
Vi iz poštovanja

Kupujete li Vi sada auto s njim? Otvori