Romeo Smontara

pre cool jer si možeš zapisivati riječi i prijevode na njemačkom u bilježnicu i onda se možeš bilo kad učiti njemačke lekcije!!!!!!!!!”