Ispit – Razina 1 – lekcija 5

Komentari

komentari

1

Ja znam govoriti njemački.

Komentari

komentari

2

ako biste sada rekli: Znam kuhati špagete.

Komentari

komentari

3

Kako biste sada rekli: Mi znamo govoriti njemački.

Komentari

komentari

4

Kako biste sada rekli: Mi ne znamo govoriti njemački.

Komentari

komentari

5

Kako biste sada rekli: Znaju li oni govoriti njemački?

Komentari

komentari

6

Kako biste sada rekli: Možete li skuhati špagete?

Komentari

komentari

7

Kako biste sada rekli: Molim, skuhajte špagete.

Komentari

komentari