Njemački razina 2 lekcija 15/15

15_15

Kako biste sada rekli: Zašto mi ga ne možete sada donijeti?
Vi iz poštovanja

Zašto mi ga ne možete sada donijeti? Vidi odgovor

15_15

Kako biste sada rekli: Kada ga možete imati za mene?
Vi iz poštovanja

Kada ga možete imati za mene? Vidi odgovor

15_15

Kako biste sada rekli: Kada ga trebate?
Vi iz poštovanja

15_15

Kako biste sada rekli: Danas ću ga imati za Vas.
Vi iz poštovanja

15_15

Kako biste sada rekli: Žao mi je, ali ne znam gdje je. Ne mogu ga naći.

Žao mi je, ali ne znam gdje je. Ne mogu ga naći. Vidi odgovor

15_15

Kako biste sada rekli: Međutim, danas ne mogu ići onamo s Vama.
Vi iz poštovanja

Međutim, danas ne mogu ići onamo s Vama. Vidi odgovor

15_15

Kako biste sada rekli: Pođimo!

15_15

Kako biste sada rekli: Ona će biti uskoro ovdje.

15_15

Kako biste sada rekli: On bi želio ići s nama.

15_15

Kako biste sada rekli: Ja to ne mogu učiniti.

15_15

Kako biste sada rekli: Ja neću doći jer ne znam tko će biti tamo.

Ja neću doći jer ne znam tko će biti tamo. Vidi odgovor

15_15

Kako biste sada rekli: Nisam kupio auto jer nemam novca.
točno određen auto

Nisam kupio auto jer nemam novca. Vidi odgovor

15_15

Kako biste sada rekli: Uskoro će biti sve gotovo.

15_15

Kako biste sada rekli: Ja ostajem kod kuće.

15_15

Kako biste sada rekli: Ja idem kući.

Komentari

komentari